Rekisteriseloste

Henkilötietolain (HetiL 523/99, 10 §) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Arkta Reponen Oy
Piispankallio 4
02200 Espoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Hongisto
Puh. 0400 157 762

Rekisterin nimi

Arkta Reponen Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Myös laskutus käyttää rekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yritysrekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,mahdolliset luvat ja suostumukset,mahdolliset tarjonnanestotiedot sekämahdolliset muut kerätyt tiedot.Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,Myytävistä b to b käyttöön suunnatuista markkinointirekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Arkta Reponen Oy ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan Arkta Reponen Oy:n henkilökunnalla. Rekisteri sijaitsee Arkta Reponen Oy:n järjestelmissä. ATK:lle talletetut tiedot on suojattu käyttöoikeuksilla sekä laitteiden fyysisellä suojauksella.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen

Rekisterissä oleva voi pyytää koska tahansa korjaamaan virheelliset tiedot, tai poistamaan tietonsa kokonaan rekisteristä sähköpostitse osoitteen outi.hongisto@rklreponen.com kautta.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista liiketoiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn